3 vanliga rekryteringsutmaningar

Det är inte alltid lätt att hitta rätt kandidater för en tjänst, även om de finns där ute. Det är inte heller lätt för kandidaterna att veta om de är kvalificerade eller inte. Och som rekryterare är det tidskrävande att gå igenom en massa kandidater för att sedan inse att de inte passar in.